IYDC 2020 MEDIA COVERAGE

Novy Channel

novy channel

https://novy.tv/
https://www.buro247.ua/

Buro247.ua                                                                                                                                                                                                      

https://www.buro247.ua/
Marie Claire

Marie claire                                                 

https://marieclaire.ua/
https://zzmagazine.com/

zzmagazine                                                                                                                                                                                                                             

https://zzmagazine.com/
Harpersbazaar

harpersbazaar                                                                                                  

https://harpersbazaar.com.ua/
ELLE

elle                         

https://elle.ua/
https://www.studioofmydreams.com/

STUDIOOFMYDREAMS                                                                                                                                                                                                                   

https://www.studioofmydreams.com/
Insider.ua

Insider.ua                                                                                                                                        

https://insider.ua/
https://jetsetter.ua/

Jetsetter.ua                                                                                                                                                                                                                              

https://jetsetter.ua/
https://www.studioofmydreams.com/

studioofmydreams                                                                                                                                                                                                                              

https://www.studioofmydreams.com/
http://hdfashion.tv/

hdfashion.tv                                                                                                                                                                            

http://hdfashion.tv/
Bestin.ua

bestin.ua                                                                        

http://bestin.ua/
Bykvu

bykvu                                                                                                               

https://bykvu.com/
https://cometa-lviv.news/

cometa-lviv.news                                                                                                                                     

https://cometa-lviv.news/
https://vv.org.ua/

VV                                                                                                                                                                                                                  

https://vv.org.ua/
The M.O.S.T.

The M.O.S.T.

http://themost.az/

IYDC 2019 MEDIA COVERAGE